Skip to main content

Przepusty, drzwiczki i otwory technologiczne w obudowie akustycznej

Jak wykonać przepusty i otwory technologiczne w obudowie akustycznej?

jak przeprowadzić instalację przez obudowę akustyczną

Jeśli musisz przeprowadzić instalację przez obudowę akustyczną pamiętaj o podstawowych zasadach:

  • wymiary średnicy otworu w panelu nie powinny przekraczać 300 mm ,
  • otwór powinien być usytuowany centralnie w pionowej osi panela,
  • otwór powinien mieć minimalny dystans do wszystkich krawędzi bocznych 100 mm,
  • otwór powinien być wykończony obróbką wzmacniającą.

W przypadku konieczności wykonania otworów o dużych średnicach (powyżej 300mm) proponowanym rozwiązaniem jest zastosowanie konstrukcji stalowej w rozmiarze pożądanego otworu.