Skip to main content
Odbicie światła EN 1794-2 :2020 E

Odbicie światła EN 1794-2 :2020 E

Niewłaściwie zaprojektowane ekrany przeciwhałasowe mogą powodować zakłócenia w ruchu drogowym

EN 1794-2 :2020 E

Odbicia światła

Odblaski i oślepianie: Nieprawidłowo umieszczone  lub niewłaściwie zaprojektowane ekrany przeciwhałasowe mogą prowadzić do odblasków i oślepienia kierowców, co może być niebezpieczne i przyczynić się do wypadków drogowych.

Przykłądowe dane pomiaru

Panele BUDAN zostały zaprojektowane tak by spełniając swoją funkcję ochrony przed hałasem , nie powodować zagrożenia na drodze. Dlatego też spełniają najsurowsze wymagania jeśli chodzi o refleksy świateł pojazdów.

Obicie światła paneli BUDAN

Przykładowe dane dla koloru RAL

Zgodnie z klasyfikacją podaną w tabeli D.1 EN 1794-2 :2020 E 

Odbicie światła dla paneli BUDAN klasyfikowane jest w  klasie 3. (Połysk niższy niż 40)

D.1 EN 1794-2 :2020 E
Klasyfikacja

Wartość odblasku

Klasa 0

Nie testowano

Klasa 1

Odblask większy niż 80 

Klasa 2

Odblask powyżej 40 do 80 (zawiera 80)

Klasa 3

Odblask poniżej 40