Skip to main content

Jak porównać parametry akustyczne?

W celu porównania elementów, z których budowane są ekrany akustyczne,
należy sprawdzić w jakiej klasie akustycznej znajduje się dany materiał.

 norma PL-EN  14388

W celu porównania elementów, z których budowane są ekrany akustyczne, należy sprawdzić w jakiej klasie akustycznej znajduje się dany materiał.

 

Klasy akustyczne wg normy PL - EN 1793 - 1 -2 PL - EN 14388 określają parametry ekranów akustycznych.

Ze względu na własności akustyczne, ekrany akustyczne można podzielić na:

  • odbijające (odbijają dźwięk w kierunku z którego hałas jest emitowany),
  • odbijająco - rozpraszające (odbijają dźwięk w kierunku z którego hałas jest emitowany, częściowo rozpraszają dźwięk poprzez swą niepłaską strukturę)
  • pochłaniające (mają strukturę podnoszącą dźwiękochłonność, są z materiałów pochłaniających hałas)

 

W przypadku klas A4 i B3 panele posiadają najlepsze parametry akustyczne w zakresie pochłaniania dźwięków i izolacyjności akustycznej.

Zgodnie z normą zharmonizowaną: EN 14388 :2005 ; -EN 14388 :2005/AC:2008