Skip to main content

Panele BUDAN - składowanie

Składowanie, przechowywanie paneli akustycznych.

Uwaga

  • Panele nie mogą być składowane w miejscach narażonych na oddziaływanie silnych związków chemicznych, w środowisku szczególnie agresywnym, sprzyjającym powstaniu korozji.
  • Panele nie mogą mieć bezpośredniego, trwałego kontaktu z solą jej roztworami i pochodnymi, dymem, substancjami smolistymi i ropą i jej pochodnymi, odchodami zwierzęcymi oraz innymi związkami chemicznymi mogącymi trwale uszkodzić powłokę lakierniczą bądź przyczynić się do korozji aluminium.
  • Panele powinny być przechowywane na oryginalnych paletach do momentu ich montażu. W przypadku wysokich temperatur otoczenia bezwzględnie należy usunąć z paneli folię zabezpieczającą.