Skip to main content

Czas użytkowania paneli Budan

Czy budowle muszą być długowieczne?

Czas jaki budowle służą człowiekowi jest różny. Budowalne obiekty infrastrukturalne modernizuje się co kilkadziesiąt lat. Drogi , linie kolejowe powinny wytrzymać przynajmniej 30 lat, dlatego ważne jest, by urządzania ochrony środowiska funkcjonowały odpowiednio długo.

Ponad 25 letnie doświadczenie w produkcji paneli Budan, pozwala sądzić, że właściwie zamontowane i użytkowane panele po okresie gwarancji, mając 20, 30 czy 50 lat będą dalej skutecznie chronić nas przed hałasem.

50 lat