Skip to main content

Czy pnącza na ekranach akustycznych są bezpieczne?

Czy projektując pnącza na ekranach akustycznych brane są pod uwagę ich wszystkie zalety i wady.

Pnącza od strony drogi mogą być niebezpieczne

Zawsze należy pamiętać o możliwości odpadnięcia części pnączy czy liści, które mogą stanowić bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie w ruchu drogowym.

Pnącza i drzewa w pewnych okolicznościach mogą stanowić zagrożenie dla samochodów i pociągów.

Nadwisywanie nad drogą:

Gdy pnącza rosną nad drogą lub torami kolejowymi, ich gałęzie mogą nadwisywać nad jezdnią lub tory. To może prowadzić do sytuacji, w której gałęzie opadają na pojazdy lub pociągi, co może powodować wypadki lub opóźnienia.

Obniżanie widoczności:

Gęste gałęzie i liście mogą ograniczać widoczność kierowcom na drodze lub maszynistom na torach kolejowych. To może sprawić, że trudniej jest zareagować na zmienne warunki ruchu lub potencjalne niebezpieczeństwa.

Uszkadzanie infrastruktury:

Korzenie drzew i pnącza mogą wywoływać uszkodzenia infrastruktury, takie jak chodniki, jezdnie czy tory kolejowe. To może prowadzić do konieczności kosztownych napraw i utrzymania.

Upadające pnącza:

W przypadku silnych wiatrów lub burz pnącza mogą łamać się i upadać na drogi lub tory kolejowe, tworząc niebezpieczne sytuacje.

niebezpieczne pnącza

Aby zapobiec zagrożeniom bezpieczeństwa, konieczne jest regularne przycinanie drzew i usuwanie pnączy w pobliżu dróg i torów kolejowych. Odpowiednie utrzymanie i nadzór nad roślinnością w tych obszarach jest kluczowe, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg i kolei.

Pnącza to także koszty

Koszty zakładania:

  • sadzonki 
  • podłoże (ziemia)
  • nawodnienie

Koszty utrzymania:

  • przycinanie
  • wywóz bio odpadów

Troska o zwierzęta

Pnącza to miejsce schronienia czesto wykorzystywane przez zwierzęta.

"W celu uniemożliwienia przedostawania się drobnych zwierząt na drogę, ekrany akustyczne należy szczelnie zamontować, aby nie występowała wolna przestrzeń pomiędzy ekranem, a podłożem. Wszelkie ubytki spowodowane osiadaniem lub osuwaniem się ziemi ze skarp należy niezwłocznie uzupełniać. Od strony jezdni nie należy obsadzać drzewami i krzewami ekranów akustycznych. Nie należy nasadzać pnączy na przezroczystych ekranach oraz na wszelkich ekranach od strony jezdni, a w razie pojawienia się pnączy, należy natychmiast je usuwać."