Ekrany akustyczne obwodnica północna Kijowa

Ekrany akustyczne obwodnica północna Kijowa

Ekrany akustyczne obwodnica północna Kijowa

24 lutego 2022 roku nastąpił bandycki napad Rosji na Ukrainę.

Wojna rosyjsko-ukraińska,  spowodowała tragedię milonów Ukraińców oraz niewyobrażalne zniszczenia infrastruktury.

więcej

Русские бандиты возвращаются в Москву
2021
Copyright © 2004-2022 BuMaCo
POLSKI PRODUCENT ALUMINIOWYCH  PANELI AKUSTYCZNYCH BUDANh500  OD 1998 ROKU