• Kurs walut
  • Kolrystyka RAL
  • Kurs alumiunium
  • Galerie
  • Szukaj // Search
  • ciasteczka

Jak porównać parametry akustyczne?

Klasy akustyczne wg normy PN EN 1793 określają parametry ekranów akustycznych.

W celu porównania elementów z których budowane są ekrany akustyczne należy sprawdzić w jakiej klasie znajduje się dany materiał.

Ze względu na własności akustyczne ekrany akustyczne można podzielić na:

  • odbijające (odbijają dźwięk w kierunku z którego hałas jest emitowany),
  • odbijająco - rozpraszające (odbijają dźwięk w kierunku z którego hałas jest emitowany, częściowo rozpraszają dźwięk poprzez swą niepłaską strukturę)
  • pochłaniające (mają strukturę podnoszącą dźwiękochłonność, są z materiałów pochłaniających hałas)
W przypadku klas A4 i B3 panele posiadają najlepsze parametry akustyczne w zakresie pochłaniania dźwięków i izolacyjności akustycznej.
 
 

Klasyfikacja jednoliczbowego wskaźnika oceny wg. PN-EN 1793-1 (właściwości pochłaniające)

klasy pochlaniania ekranów akustycznych wg normy PN EN 1793


Klasyfikacja jednoliczbowego wskaźnika oceny wg. PN-EN 1793-2  (właściwości izolacyjności od dźwięków powietrznych)

 

klasy izolacyjności akustycznej ekranów akustycznych wg normy PN EN 1793

Klasy akustyczne wg norm:
  • PL - EN 1793 - 1 -2
  • PL - EN 14388

   Panele dźwiękochłonne BUDANh500 są panelemi o najwyższych parametrach akustycznych - klasyfikowane są w klasach A4 i B3 dzięki czemu należą do paneli wysoce pochłaniających.

 

Szeroki zakres zastosowań

Aluminiowe panele akustyczne można stosować w budownictwie kubaturowym, przemysłowym, drogownictwie oraz kolejnictwie.

 

logo2016akuSN

Zapraszamy

Polski producent paneli akustycznych od 1998 roku